Hidroelektrik Santraller

 

Hidroelektrik Santralleri’nin de Sevilecek Bir Tarafı Yok

HES Görsel

Su sadece insanlar için değil tüm doğal varlıklar için yaşamsal bir öneme sahiptir. Toprak ve suya erişim hakkını korumak, bir insanın yaşamını korumak için yürüttüğü temel bir insan hakkı mücadelesidir. Aynı zamanda yerel halkın kendi toplumsal bütünlüklerini, kültürlerini ve yaşam biçimlerini devam ettirme isteği de en doğal haktır.

Maalesef iktidarlar, bütün HES planlarını bu hakları görmezden gelerek gerçekleştirebileceğine inanıyor. Öte yandan, HES’ler konusunda mevcut hükümetin takındığı bu güçlü ve bir o kadar da yanlış tavır öncelikle enerji verimliliği politikalarının hayata geçirilmesini ve yenilenebilir enerjilerin dengeli bir şekilde kirli enerjilerin yerini almasını engelliyor.

Ülkemizde 2023 yılına kadar 1.941 baraj ve HES tamamlanması planlanıyor. Bunun 205’i tamamlanmış, 514’ü inşaat haline ve 1.222 yapımı planlanıyor. Buna ek olarak da yaklaşık 2.000 sulama ve içme suyu barajı planlanıyor. Böylece toplamda Türkiye’deki akarsular üzerinde yaklaşık 4.000 baraj ve HES inşası planlanıyor.  (Kaynak Magma Dergisi 1. Sayı)

Son yıllarda hızla artan küresel iklim değişikliğinin etkileri ile birlikte kuraklık artmaktadır. Yerel halkın kendi ürünleri sulaması için, hayvanları için, kendileri için içme suyu olarak kullanması gereken sular şirketlerce 49 yıllık kiralama adı altında satın alınmaktadır. Hasankeyf örneğinde olduğu gibi baraj uğruna tüm insanlık için önemli olan kültürel miras bile yok edilmektedir.

Baraj tipi HES’ler yapıldıkları çevreyi olumsuz etkilerken boru tipi HES’ler tüm nehir yatağındaki insan, hayvan, toprak ve bitki örtüsünü susuz bırakmaktadır. Yaşamın en temel unsuru olan su ticarileşmektedir. Anayasamızın 56. Maddesi: “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir,” der.

2011 yılından bu yana HES yapımı için projeler geliştirilen Trakya’da hiç HES bulunmuyor. Trakya’ya HES yapılması için adımlar atılıyor. Atılan bu adımlarla birlikte Ergene Havzası Arıtma Sistemi Projesi ile Trakya’ya da HES yapılması planlanıyor. Kırklareli’nde Balaban ve Armağan Barajlarına da HES yapılması planlanıyor.

Thrakis, olarak Hidro Elektirk Santral (HES)’ler konusunda yerel halkın doğal hak arayışını destekliyor ve ekolojik bütünlüğe zarar verecek etkinliklere ve doğal alanların orada yaşayanların fikri sorulmadan alınan kararlarla (ÇED gerekli değildir vb.) şirketlere verilmesine karşı tavır alıyoruz.

Buna mutlaka göz atın: http://onedio.com/haber/hes-lerin-can-suyu-olmadigini-gosteren-15-madde-317904

10_Soruda_HESler_WWF | Akis_Kilavuzu_WWF | HES_Paydas_Analizi_WWF | HES_RAPORU_TMMOB