Istrancalar’ın Komşu Misafirleri

Istrancalar’ın Komşu Misafirleri

Doğal Yaşamı Koruma Vakfı ve Bulgaristan’ın Zeleni Balkan Vakfı Istrancaları  değerlendirip inceleme gezisinde bulundular.
Zeleni Balkan  Bulgaristan’ın En eski  Sivil toplum örgütlerinden olup kamu yararı statüsündedir. Bulgaristan ve Balkan Yarımadası’nda doğa koruma çalışmaları yürütmektedir  Zeleni Balkan . Bulgaristan’da nadir türler ve habitatların korunması alanında lider bir kuruluştur.   6,000 civarında gönüllüsü ve bağışçısı olan Vakıf, 150 den fazla  doğa koruma üzerine proje yürütmektedir. Bulgaristan’da doğla mirasın korunması korusunda önemli katkıları ve yatırımları bulunmaktadır.  Zeleni Balkan , Biyolojik çeşitliliğin korunması;  Habitat restorasyonu;  Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi;  Koruma politikası ve mevzuatı geliştirilmesi; Çevre Eğitimi. Konularında faaliyet göstermektedir. Özellikle son çalışmaları Bölgemizde de nesli tükenmekte olan Küçük Kerkenez için Balkanlarda  çalışma yürütmektedirler.
Balkanların nadir eko sistemlerine sahip olan Istrancaların korunmasına yönelik,  birlikte  projeler hazırlayıp neler yapılacağı tartışıldı.
DAYKO Kırklareli İl Temsilciliğinde bir araya gelen DAYKO ve ZELENİ BALKAN temsilcileri, Burada ki toplantının ardından Armağan Köyüne geçildi. Armağan köyünde  yemekte devam eden toplantının ardından Armağanköy Karlık Mağarası bölgesinde bulunan RES (Rüzgar Enerji Santralı) Bölgesi ziyaret edildi.
m2RES lerin bölgede ki habitatlar üzerindeki olumsuz etkilerinin gelecekte biyocoğrafyada yaratacağı değişiklikler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Karlık Mağarasında bulunan yarasaların ve kuşların tehdit altında olduğu açıkça vurgulandı.
RES lerin yarattığı basınçlı havanın Yarasa ölümlerine neden olacağı ekipteki biyolog ve ornitologlar tarafından  dile getirildi.
DAYKO ve ZELENİ BALKAN Istrancaların geleceği  adına projeler hazırlamak için önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecekler.
Istrancaların 2009 yılında DKMP ve Çevre Orman Bakanlığınca AB projeleri kapsamında hazırlanan     6   nolu Finalavi Fauna raporunda “Proje sahasında rüzgâr enerji santralleri kurulmasına ilişkin güncel ancak kesin olmayan durum bölgedeki kuş çeşitliliği ve göçmen kuşlar için potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır. Rüzgâr santrallerinin, habitat kalitesini bozarak üreyen kuşlar üzerindeki olumsuz etkisi ve daha önemlisi doğrudan ölümlere yol açarak göçmen kuşlar üzerindeki olumsuz etkisi, iyi bilinen bir gerçektir . Istranca  Dağları’nın tüm Palaearktik bölge için en önemli göç yollarından biri üzerinde yer aldığı göz önüne alındığında, bölgede kurulacak rüzgâr enerji santrallerinin Türkiye’nin ulusal sınırlarını aşarak bütün bölge kuş çeşitliliği üzerinde olumsuz sonuçlar doğurması olasıdır. Görüşüne her iki vakıf temsilcileri de katıldı.
Istrancaların ve burada ki doğal yaşamı yok edecek tehditler için yapılacak projeler sonucunda,  hazırlanacak raporların İlgili Kurum ve kuruluşlara gönderilmesi  konusunda işbirliği yapılması görüşüne varıldı.


Haberin Kaynağı : DAYKO Vakfı

İsmail Metin

İsmail Metin Hakkında

Thrakis ekibi ile doğa yürüyüşleri ve kamp organizasyonları yapan Metin, “Bireyin doğası değil doğanın bireyi olabilmek” felsefesine inanmaktadır. devamı