Yenilenebilir Enerji

P1-renewable-energy-e1359370330483İnsanoğlu dışında tüm varlıklar, sadece yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli gıda enerjisi ile yetinirler. Ancak insanoğlu bitmek tükenmek bilmeyen ihtiyaçlarını karşılayabilmek için farklı enerji kaynaklarını devreye soktu. Yeme içme, barınma, gibi temel ihtiyaçlar tarihsel gelişim içerisinde uçaklara, akıllı cihazlara kadar geldi.

Bizi diğer canlılardan ayıran akıllı olma özelliğimiz sayesinde başka hiçbir türün yapmayacağı bir şekilde yaşamaya başladık. Ateş enerjisini, diğer insanların ve hayvanların enerjilerini, su enerjisini, güneş enerjisini kullanırken teknolojinin gelişmesi ile beraber fosil yakıtların ve nükleer enerjinin kullanımına kadar ulaştık. Hala daha yeni enerji kaynakları arayışımız devam ediyor çünkü “ihtiyaçlarımızın” sonu gelmiyor.

İnsanlık tarihindeki kara lekelere bakın. Kölelik sistemi, sömürgecilik, zulümler, savaşlar, eşitsiz küresel sistem… Aslında hepsi gücü elinde bulundurmak isteyen hırs dolu insanoğlunun enerjiye sahip olma ve onu kullanma arzusundan kaynaklanıyor. Bunun adına da “gelişme” diyoruz. Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler gibi sınıflandırmalar yapıyoruz.

Bundan yaklaşık 100 yıl önce 1 milyar ve 1960’larda 3 milyar olan Dünya nüfusu bu gün 7 milyara ulaştı. Tahminler 2050 yılında boyutu milyonlarca yıldır aynı olan yerküre üzerinde 9 milyarlık bir nüfusa ulaşacağımızı söylüyor. Eğer bir nükleer savaş çıkmaz ya da benzeri bir felaket yaşanmaz ise bu gidişle sürdürülebilir bir yaşam kurmamız pek mümkün görünmüyor.

Özellikle sanayi devriminden sonra fosil yakıtlardan elde edilen enerjileri kullanmaya ve enerji tüketim alanlarımızı daha hızlı arttırmaya başladık. İnsanlık tarihinin bu kısa dönemine diğer tüm olumsuzlukların yanında iki dünya savaşı sığdırdık. Tüm bu yaşananlardan ders alınmış gibi görünmek için kurulan Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi yapılar ve barış söylemleri ise madalyonun sadece görünen yüzü. Madalyonun diğer tarafından hırs ve güç odaklı enerji yarışları ve yeni felaket hazırlıkları devam ediyor.

Tüm bunların gölgesinde sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji gibi kavramlar cılız sesler ve çabalarla kendine yer edinmeye çalışıyor. Birileri yukarıda sıralanan tüm problemlerin yanı sıra fosil yakıtların küresel iklim değişikliği ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve alternatif olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının altını çiziyor.

100 yıl içinde tükeneceği öngörülen fosil yakıtlara bağımlığımızın arttığı ve bunların sonumuzu getirdiği bu düzende sürdürülebilirlik için yenilenebilir ve tükenmez enerji kaynaklarının kullanımının kaçınılmaz olduğunu savunuyoruz. Güneş ışınları ve güneş kaynaklı enerjiler olan rüzgar, deniz dalgalanması enerjisi biyokütle, biyogaz atıklar, hidrojen ve jeotermal gibi alternatif ve tükenmez enerji kaynaklarına geçişi destekliyoruz.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının doğru uygulandıklarında doğaya ve insan yaşamına etkilerinin fosil yakıtlara ve onların atıklarına göre kıyaslanamayacak kadar az olduğu gerçeği tüm çıplaklığıyla önümüzde dururken bu alanlarda aşama kaydedilmesini gerektiğini düşünüyoruz.

Geçmişten Bugüne Enerji Kullanımı | Güneşimizi Tanıyalım | Güneş Mimarlığı | Rüzgar_Enerjisi | Güneş Pilleri | Jeotermal Enerji | Yakıt Olarak Hidrojen | Biyo Kütle