DAYKO’dan Cumhuriyet Savcılıklarına Suç Duyurusu

DAYKO’dan Cumhuriyet Savcılıklarına Suç Duyurusu

DAYKO Doğal Yaşamı Koruma Vakfı  Gelecek Nesillerin Yaşam Alanları için  Yeni Bir Hukuk Mücadelesi  Daha Başlattı.

DAYKO  Vakfı Istrancalarda ki doğal dengenin korunarak, yaşamın sürmesi için Demirköy’de 28,000 dekar alanda Bakır Madeni Sondajı ÇED Gerekli Değildir Kararını Edirne İdare Mahkemesinde  Dava açmasının ardından,  Demirköy 154,000 kV TM  ve Pazarlı Kil Ocağı için de suç duyurusunda bulundu.

istirancalar2DAYKO olarak bir çok defa yazılı olarak uyardığımız, açtığımız davalara rağmen Istrancalarda ki tehditlerin sürmesi üzerine,  Süreci başlatanlar hakkında  Demirköy ve Vize Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk.

DAYKO Vakfı Kurucu Başkanı Nusret TÜRKKAN tarafından yapılan müracaatta Demirköy Trafo merkezi  ve Vize Pazarlı köyü kil ocağı   projelerini  hazırlayan ve uygun görenler hakkında adli soruşturmanın başlatılması talep edildi.

Avrupa’nın en önemli 5 doğa alanından birisi olan Istrancalar Vahşi Madencilik  faaliyetleri nedeniyle doğal varlıklarını kaybetmeye başladı.  Avrupa’da 24 Ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu Green-Belt Türkiye Bölge Koordinatörü  olan DAYKO  Bugüne kadar bir çok Platformda yaşamı savundu ve savunmaya devam ediyor.  Bilim ve Hukuk kurullarında yapılan değerlendirmeler sonucunda Başlatılan Hukuk mücadeleleri bundan sonra da devam edecektir.

Ancak gerçeklerle bağdaşmayan Proje Tanıtım Dosyalarının formata uygun bulunarak, ÇED süreçlerinin başlatılması  dosyaları inceleyen  kişi ve kurumları hayrete düşürecek derece de hatalar ile dolu olduğu görüldü..

Dupnisa Mağarasına Mermer Ocağı, Armağan ve Kırklareli İçme suyu kaynakları üzerine maden ocağı, Vize Evrencik köyünden Ege Denizi görünmektedir diyen RES projesi, Yer altı Su Besleme alanları üzerine patlamalı madencilik faaliyeti gibi onlarca proje  yeterli inceleme ve değerlendirme yapılmadan  süreçler başlatıldı.

Demirköy Bakır Madeni Proje Tanıtım Dosyası  hakkında Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Vakfımızca görüş istenmiştir. Yanlışlıklar ve usulsüzlükler Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından tespit edilmiştir. Veriler   Demirköy flora ve faunasına ait  değildir..   Demirköy Balaban arası hem bitkiler hem memeli sürüngen ve kuşlar açısından nesli tehlike altında türler var, Formica pratensis bölgede vardır,  Sonuç  olarak; bu ve benzeri girişimlerin bölgenin flora ve faunasına özellikle endemik ve koruma altına alınması gerekli türlerin varlığına tehdit oluşturacağı aşikardır.  Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere de aykırılık teşkil etmektedir.

Vize pazarlı köyü için 3 Ay önce ÇED süreci sonlandırılan bölgede, genelge de yapılan bir değişiklikle tekrar ÇED süreci başlatılıyor. Bir önceki kararda orman bütünlüğünün bozulacağı gerekçe gösterilerek sonlandırılan sürecin yeniden başlatılması yörede yaşayanların, Devlet Kurumlarına olan güvenini yitirmesine neden oluyor.

Bahse konu suç duyurularımızda delilleri ile açıkça belirttiğimiz,   Türkiye Cumhuriyeti devletinin imza koyduğu Anayasanın 90.maddesi gereğince tüm devlet kurumlarını bağlayıcı özelliği olan Uluslararası Sözleşmelerin,  Anayasa`nın 56. 44. ve 169. Maddelerine aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca 2872 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereği gelecek kuşakların sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak için her platformda yaşamı savunmaya devam edeceğiz..


Kaynak: dayko.org.tr

 

İsmail Metin

İsmail Metin Hakkında

Thrakis ekibi ile doğa yürüyüşleri ve kamp organizasyonları yapan Metin, “Bireyin doğası değil doğanın bireyi olabilmek” felsefesine inanmaktadır. devamı