Bugün (Hangi) Çevre(nin) Günü?

Bugün (Hangi) Çevre(nin) Günü?

1972 yılında İsveç’te yapılan BM Çevre Konferansı’nda 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi.

Peki hangi çevrenin günü?

ÇevreOsmanlı’da hava kirliğine yol açıyor diye buharlı gemilere filtre takılması için düzenleme yapılması gündeme gelmiş. Hem de daha ortada bir tehdit yokken.

Bugün ise CO2 (karbondioksit) eşdeğeri olarak 2012 yılı toplam seragazı emisyonunun 1990 yılına göre %133,4 artış göstererek 439,9 milyon ton olduğu tahmin edildi. 2012 yılı için kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 5,9 ton/kişi, seragazı emisyonu yoğunluğu ise 0,31 kg CO2 eşd./GSYH (TL) olarak hesaplandı.

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16176 )

Bugün Trakya’nın can damarı Ergene’nin yasal (!) olarak kirletilmesine izin verildi.

http://www.suhakki.org/2014/06/ergeneye-atik-su-ve-agir-metal-birakan-tesislere-2016ya-kadar-ek-sure/#.U5Ar1h8r9cp )

Oysaki Anayasamızın 56. Maddesi “Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” der.

Artık yarı tropik bir iklime sahibiz.

http://www.trthaber.com/haber/yasam/turkiyenin-iklimi-artik-yari-tropik-130289.html )

Bafa Gölü can çekişiyor ve artık mavi berrak renginden yeşile dönmüş durumda.

http://aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/bafa-icin-plan-var-eylem-yok )

Biz hala hangi çevrenin gününden bahsediyoruz?

Yağmurların artması ile sellerin çoğalması ile iklim değişikli arasındaki bağı kurabiliyor muyuz?
3. Havaalanı için 70 gölün suyu Karadeniz’e boşaltılıyor.

http://www.gercekgundem.com/istanbul/48574/ucuncu-havaalani-icin-goller-denize-bosaltiliyor )

2012 Yılında Madencilik için 116 Milyon Metreküp su doğadan çekilmiş. (TÜİK)

Pes doğrusu…

Ve bugün Dünya Çevre Günü

Evrensel Düşün Bölgesel Hareket Et.. ( Bu Gün Değil Her Zaman..)

İsmail Metin

İsmail Metin Hakkında

Thrakis ekibi ile doğa yürüyüşleri ve kamp organizasyonları yapan Metin, “Bireyin doğası değil doğanın bireyi olabilmek” felsefesine inanmaktadır. devamı